Privacy Policy

I dessa Villkor och Regler används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.

Tjänsten

Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för SocialContent via systemet på SocialContet.se som ägs av Socialmedialab Nordic AB (org.nr. 559016-51542, Skeppsbron 34, 11130 Stockholm, Sverige. Kontakt: info@socialmedialab.se).

Konto

Fysiska och juridiska personer som registrerade som användare av Tjänsten.

Användare ska vid registrering uppge följande information:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Email
  • Mobilnummer

Användaren samtycker till att personuppgifter och data kopplade till användarens användning av tjänsten kommer att behandlas och lagras av SocialContent och samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med användaren och därmed förknippade tjänster. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser.

Användaren kan när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som SocialContent behandlar om Användaren, samt syftet med dessa. Vidare äger användaren rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

SocialContent-kontot kan avslutas närsomhelst, via mail till info@socialmedialab.se.

Vid borttagning av konto tas samtliga uppgifter bort som listas ovan.

Dessa villkor och regler gäller från 2021-01-01 och tills vidare.